Kependudukan Cepokomulyo Cepokomulyo

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ddd
Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 115
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 90
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 191
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 72
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 71
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 172
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 167
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 172
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 164
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 169
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 113
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 115
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 90
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 78
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 90
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 44

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 99
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 79
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 191
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 106
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 71
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 184
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 155
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 153
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 160
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 136
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 129
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 99
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 92
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 97
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 88
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 52